陳帆立即下台 - 07/08/18 「奪命Loudzone」1/3

分享
嵌入
 • 添加 2018年08月 7日
 • 「奪命Loudzone」
  主持:劉細良、陶君行
  題目:《陳帆立即下台》
  逢星期二 8:00 ~ 10:00 pm
  Facebook:
  facebook.com/killerloudzone

评论 • 45

 • Gold Diamond
  Gold Diamond 11 个月 前

  嘥氣 ! 一位靜婚潘太鄭小姐,至叻走法律罅的人,花边、可能違法事一大堆,至今成年冇辭職,安做公僕高官;塵凡,拖拖吓就冇事 !!!

 • 铁笔骂谎言
  铁笔骂谎言 11 个月 前

  新版东方红!
  爆红红歌,简单易懂,一看就会,老少皆宜。饭冰冰作词,菜火火作曲。经常唱降血压、治失眠、脚气,返老还童。
  第一段:草--泥--马习包子,草--泥--马呀习包子,草--泥--马--呀习包子,忽而嘿呦草--完--泥--马超--泥--巴。
  第二段:习--包--子大傻逼,大--傻--逼呀习包子,大--傻--逼--呀习包子,忽而嘿呦大--傻--比呀习包子。
  第三段:草--泥--马习包子,草--泥--马呀习包子,草--泥--马--呀习包子,忽而嘿呦草--完--泥--马草--泥--巴。

 • Monet Lo
  Monet Lo 11 个月 前 +2

  我的藉貫都係江門, 但我又覺得無咩問題,人吔劉細良講吓笑啫, 連我自己都覺得好好笑, 成日都笑埋一份😂

 • Michael Yeung
  Michael Yeung 11 个月 前 +2

  he appointed the lower quli staffs then he can control them easyily n no one will reject him

 • wai ping yip
  wai ping yip 11 个月 前 +1

  香港只有娛樂圈、沒有樂壇!加上香港人的音樂品味真的令人歎為觀止!

 • wingplum
  wingplum 11 个月 前

  你两條友傻傻地架, 睇唔到呀,陳腥黨内地位,高過妹仔多多声,点炒呀.

 • Luarue P
  Luarue P 11 个月 前 +1

  大快人心!!!要肥倫,李克勤,容祖兒,楊千華,許志安,蘇永康,陳X春,成蟲等等等及98% 香港嗰班專撑大陸演藝嘅冇腰骨偽人全部嘔翻晒啲錢出嚟,唔嘔就返大陸坐監!

 • Taai Gik HO
  Taai Gik HO 11 个月 前

  烏鸦口有污哀福

 • Sharon Ng
  Sharon Ng 11 个月 前

  嘩,乜CNclip家吓啲廣告興打孖嚟?!

 • Rso Andrew
  Rso Andrew 11 个月 前 +3

  陳凡是查出問題的局長。沙中線造假在2014至2015年,超知向立法拿錢又喺2017上半年。時任特首是梁振英,陳茂波是運房局長,問責問那一個?找陳凡?以後總有政府官員做正事?我懷疑有人喺收了特別人仕錢的打手,講真查出前屆政府官員胡作非為,現屆政府要為前屆政府問責?香港人唔喺那麼吃屎痾飯大,咁容易俾人老點?

 • ben cheung
  ben cheung 11 个月 前 +4

  古語有云:戲子無情,婊子無義,香港有幾多個藝人真係會撐香港呢!

 • Horace Leung
  Horace Leung 11 个月 前

  真係要做好D功課先。所謂既“陰陽合同”唔系想做大盤數,系想做細盤數。即係實際上要俾1000萬片酬,但係合同上面只系寫100萬,其餘既900萬就用另外既方式,例如直接私帳入私帳既形式過數,咁就100萬要交稅,900萬系唔使交稅既。所以,呢鋪話要收42%既稅,其實就係叫D人嘔返冇納稅個部分既錢出來。另外就係,電影個度有好多洗錢既問題。例如崔永元爆出來,最多既就係楊子同黃聖依兩夫妻,一部戲可以有成七億唔知去咗邊度。而中共點解突然之間搞佢哋,系因為崔永元爆咗好多嘢出來,成個輿論風向都要求國家稅務總局去查呢D人。而共產黨最中意做既事就係將一D引起民憤,但係又唔會影響到佢哋統治既事搞到好似好公正咁。

 • Alexander Yan
  Alexander Yan 11 个月 前

  Andrew you can get reference from Chalmers Johnson’s book China’s peasant nationalism and patriotism.

 • WingChun LEE
  WingChun LEE 11 个月 前 +3

  嗰班港奸矮仔藍-陳少春-老餅譚校長-成蟲-温兆論-李黑勤-癲佬醫臣……咪死返嚟香港表演呀,咁鐘意去賊國揾錢,要有骨氣到底千奇咪返嚟香港呀!

 • gigi so
  gigi so 11 个月 前 +2

  陳帆,馬時亨都應該要問責下台,。醜聞愈出愈多。

 • Ruby Poon
  Ruby Poon 11 个月 前

  我係香港出生的人,籍貫江門
  本人學歷也很彽,但也知道乜嘢叫做禮義廉恥!
  希望主持人,唔好成日攻擊讧門人!
  謝謝(本人不止一次 懇求)

 • Ruby Poon
  Ruby Poon 11 个月 前 +6

  一句講哂,係人治,唔係法治~永遠冇得救

 • Ruby Poon
  Ruby Poon 11 个月 前 +1

  冤枉來瘟疫去呀

 • Ruby Poon
  Ruby Poon 11 个月 前 +2

  所謂民間特首劉德華🤣

  • BxG ch
   BxG ch 11 个月 前

   今時今日民間特首應該係黃子華

 • Ruby Poon
  Ruby Poon 11 个月 前

  如果梅艷芳今日仲響度 你估佢企響邊一邊??

 • Kazmir Labyrinth
  Kazmir Labyrinth 11 个月 前 +13

  恭喜一班賴共香港藝人!👏🏻

  • Ruby Poon
   Ruby Poon 11 个月 前 +1

   Kazmir Labyrinth 回水

 • HeronOfHeaven
  HeronOfHeaven 11 个月 前 +3

  你最鍾意既玉置浩二都響自傳度講自己患有躁鬱症, 如果唔係D歌點會咁兩極, 一時咁陽光快樂, 一時寫得出李香蘭咁悲傷

 • pingping ping
  pingping ping 11 个月 前 +1

  張國榮拍過(紅片)

  • Chan King
   Chan King 11 个月 前

   pingping ping 當時未有政治咁多問題?两地未有分裂!

 • pingping ping
  pingping ping 11 个月 前 +7

  追稅,因共產黨缺水,就黎死!

 • 久保嘉晴
  久保嘉晴 11 个月 前

  摩佬經理人是文迪斯,均真個Raoila好多,條死肥佬係咁玩嘢!

 • patrick cheng
  patrick cheng 11 个月 前 +9

  特區政府咁鍾意DQ議員,追議員薪酬,咁係咪一様要呢班草管人命,白支高薪嘅地鐵高層,仲有D有關部門嘅局長罷免及退還薪酬?另外仲有果班唔贊成成立專責調查嘅立法會議員,佢哋点代表市民發声,成班垃圾。还有承建商禮頓,究竟特區政府上下官員除咗擦鞋,仲識做乜,成班正一仆街

  • Chan King
   Chan King 11 个月 前 +1

   patrick cheng 香港高官權貴,好以大陸中央一樣,錯唔使附責任,有事比條靚頂,又無事!錢又有得揾!

 • tanios kit
  tanios kit 11 个月 前 +2

  細良不如開個節目講足球啦

 • Tomcat Cheng
  Tomcat Cheng 11 个月 前 +3

  屌,明星自己為了少繳稅,用唔合法手段逃稅,依家要你補翻稅,又關政治咩事?

 • fellow111411
  fellow111411 11 个月 前 +1

  They deserve that.

 • Thiny1991
  Thiny1991 11 个月 前

  Kudos to Lau Sir ....

 • Hoi Lai
  Hoi Lai 11 个月 前 +1

  逃九

  • KY Ng
   KY Ng 11 个月 前

   Hoi La

 • kimmy yu
  kimmy yu 11 个月 前 +11

  終於番來啦!細良兄

 • tin shum
  tin shum 11 个月 前 +8

  陶老先生所言甚是。

 • Lama Tenzin
  Lama Tenzin 11 个月 前 +5

  陶伯話深綠係loser, 咁深藍大佬去大陸覲見當今習帝, 聽候皇上召見和指示的, 算是什麼呢?

 • Ronald Au
  Ronald Au 11 个月 前 +9

  細良兄講得啱, 低個班戇鳩藝人死啦!䑛完共產黨屎忽都要再回水 ! 最好嘔突之餘再來再要䑛屎忽,舐春袋等等等等 ! 重睇你班撚樣走精邊吖嗱!低閪死兼大快人心 ! 哈哈哈 !

 • Francis Chang
  Francis Chang 11 个月 前 +20

  陶伯和細良真係啱哂咀形👏👏👏

 • Tim Borne
  Tim Borne 11 个月 前 +21

  歡迎世良回来!

 • finnttb
  finnttb 11 个月 前 +3

  送包裹嗰啲努力向上嘅低下阶层嘅反而唔多理噶, 真心交而又无逻辑嘅反而系班唔忧柴米嘅工人富中农兵同中产二三代.

 • finnttb
  finnttb 11 个月 前 +5

  贸易战等钱洗可以咁CAP水哦...