8.18和理非集會: 這位男士化身「鬼」、「黑狗」,向金鐘聚集人士解釋和理非日

分享
嵌入
 • 添加 2019年08月18日
 • www.hkcnews.com

评论 • 98

 • fnjames fnjames
  fnjames fnjames 23 天 前

  "Father, forgive him, for he does not know what he is talking."

 • yb Zheng
  yb Zheng 25 天 前

  癱瘓交通,堵塞公路,強逼人哋罷工!!市民反抗就又會被呢幫黃屍曱甴暴打

 • kengyu fan
  kengyu fan 26 天 前

  仆街腦殘暴徒,快啲去死啦

 • Simon Co
  Simon Co 27 天 前 +2

  好搞笑,平暴止亂啦

 • Chu Kelda
  Chu Kelda 27 天 前 +2

  有病

 • Lawrence Yip
  Lawrence Yip 27 天 前

  take off the mask, u fucking running coward dog

 • 廢青專業戶
  廢青專業戶 27 天 前

  和你老母飞飞的日子

 • Jin Chen
  Jin Chen 27 天 前 +2

  无脸见了,所有在带口罩,怕父母,朋友,同士都认出来吧,怕大家都说你是个背叛国家和民族的败类。

 • Truth Matters
  Truth Matters 27 天 前

  Look at these guys. What is common between ISIS and HK protesters. (1) They use a mask to hide identity, (2) they believe in only one thing, sharia law for ISIS, and democracy for HK protester. No tolerance for others. (3) they do not respect the rule of law and use violence (4) They attack even citizen, (5) they lunch the same member once they suspect he is not complying with them, or infidel.

 • kamshing li
  kamshing li 27 天 前 +1

  正七頭

 • Jf CC
  Jf CC 28 天 前

  癈青就是癈青,回家讀書啦

 • King Yan Chow
  King Yan Chow 28 天 前 +1

  都係個句,打死班仆街冚家產

 • fanhai channu
  fanhai channu 28 天 前

  看来他们都挺文明地集会

 • banff ma
  banff ma 28 天 前 +2

  多謝你出來搞笑,讓大家舒一口氣

 • Gary Wan
  Gary Wan 28 天 前 +1

  和你飛?當日唔係有豬暴徒用彈珠射爆另一隻豬個腦嗎?好血腥下喎!

  • Danny T
   Danny T 27 天 前

   Gary Wan 笑死,自己開post 實牙實齒 話係示威者打傷女仔隻眼,依家就話係有疑點,敢講唔敢 認咁不如del post啦。我係睇直播既,我唔知你睇咩媒既新聞。 成粒布袋彈卡係眼罩到都可以話係示威者做,同5毛講都晒撚氣,點解知你係5毛? 因為香港人係唔會用「尼」字架,傻仔 專業小小啦。你叫佢出黎認 之後再拉佢話暴動?反駁人之前用腦諗下啦,大陸教育水平係咪真係咁低呀。真係應你都曬時間,係咁!

  • Gary Wan
   Gary Wan 27 天 前

   @Danny T 眼罩女單野,疑點重重,連佢自己都唔敢報警,連受傷報告都無,講經咩?
   我宜家係講尼單呀!醒人!cnclip.net/video/CR2U4jJ0Wts/视频.html
   睇少d黃媒,佢地唔會想比你睇到架!咁撚柒既野,應該都發生過唔少!

  • Danny T
   Danny T 27 天 前

   Gary Wan 鋼珠點樣打爆護明鏡呀,傻仔,你以為所有護目鏡都好似你地中國制既野咁咩。連警察都唔敢否認係警方造成,你好似有晒證據wo,咁不如你分享出黎 還警察清白呀~

 • sing a song lam
  sing a song lam 28 天 前 +3

  魔鬼在世~鬼上符身~等死期到👎

 • ushimky wong
  ushimky wong 28 天 前

  為香港, 為新一代 - 招募清流有志者, 謢香港廉潔 !
  公僕罷工事實 - 禍港/亂港者 - 貪官老千 / 大蠱惑 !
  民生死 ... 教育死 ... 經濟死 ... 法制死 !
  為香港, 為新一代 - 招募清流有志者, 還香港廉潔 ! 張建宗 - 自身不正 , 2017 張建宗 9 物業不提不報, 港人公審貪官, 一定入罪 ! 香港公僕壞事做盡 , 害死下一代 !香港人不會說這廢話 ! 香港 20年 的貪腐 , 打殘香港新一代 , 鬱悶巿中行 !
  民生死 ... 教育死 ... 經濟死 ... 法制死 ! 非法政權林鄭月娥所有政策 , 條例將被重新審查 .
  屋村師奶, 維園呀伯 - 如何定對錯 / 辨黑白 !
  林鄭 .... 叫幾個懵丙大讚騙港人,
  空殼政府 ... 心離港... 祇有貪 ... 搞到香港亂七八糟 !
  大陸支持的反骨仔 齊齊搵食做大戲 ...弄至香港貪腐橫行 . 死不能葬 , 死不能息 . 多少白死亡魂/冤魂 .. 在望鄉台上魂不散 .
  冤氣籠罩香港貪官/老千 / 大蠱惑 , 食公帑 , 亂香港 , 港人亡 . 非法政權, 違基本法, 香港要另立新政府 . 2017 年行政長官選舉被確認為舞弊 選舉. 不守規 , 破港法 .
  (第 554 章 - 選舉舞弊及非法行為條例)
  違紀違法下, 林鄭月娥非法組織沒有法定地位執行管理香港事務 .
  林鄭月娥所有政策 , 條例將被重新審查 .香港 20年 的貪腐 , 打殘香港新一代 , 鬱悶巿中行 ! 2017 年 香港行政長官選舉 - 公認合法侯選人: 黃文康 (simon wong)

 • Yau Yau
  Yau Yau 28 天 前 +9

  殺死呢個禽獸也是替天行道,你全家世世代代,仆街。

 • Tao Chen
  Tao Chen 29 天 前

  魔党伪火,欺世宠民。
  因果由国,代偿抿佛。
  cnclip.net/video/xWB-5q_-yac/视频.html

 • Tao Chen
  Tao Chen 29 天 前

  党们,民免而无耻!du了几百年的道德书,学了几百年的“父乌纱帽历史”,那么就回家里采访问一问小孩读书最终目的是什么。
  国内可悲的普遍思维层面在:及时行乐,后代待偿。
  被集团政腐法压的七百万平民港胞全称暴徒吗? “父母官”中共媒体 ,居然在告诉国内基层人民饭后一个知见固化观念,“拿枪出兵文革杀港民要胜利”。
  如果百千法律有用,要那个最后一条“其他”,免去无耻?
  你越强调爱国,一边却在捏拳玩钱玩权,越打脸,口号爱国者们,道德国家无需出声而免耻,在一个没真相的国家,把稻米百姓当无脑的一个国家,是真心觉得越发无耻。
  尼姑庵里讲禅机,别人笑我疯癫济。
  娼妓(中共)家里说因果,我却自认他疯狂。
  cnclip.net/video/08xPR755MPI/视频.html
  暴政支持者们,四禅天外好修行。
  政腐拿钱勾结“黑色会”
  羊皮一换,地狱好看。

 • Tao Chen
  Tao Chen 29 天 前

  自由:人类只能内心的自由。而言论自由是绝不可以,放文明观上。但它不是不可以出现,是必须全民建立在一个基础的道德思想标准上。而在容易被固化观念,素质低下,言论迂腐的一个现实社会上。更是不能有言论自由出现,否则下一代后患无穷(因为他丢掉了许多易经的思维)。
  民主:人类不可能有民主,人类只能党主。这是在中华几百年的皇帝官制历史遗传下来的民族性,叫做“你凭什么管我”,“信我者得永生”。道理是活的,人类的道理发生前是内心活动,叫做公道自在人心。港事件的公道居然难以体现给全华,激起民愤,“敢于拍桌子说,我不干了”是与中国当今社会“抱大腿”思维天差地别的。

 • Tomat G
  Tomat G 29 天 前 +6

  我哋watch你,🖕有种就撕开你的口罩才🐶吠

  • Tomat G
   Tomat G 29 天 前 +2

   你公开在公共塲所煽动,造謡反動中国,挑畔中華人民共和國统一与中國中央政权,你的脸如果不在脸谱鉴定技术系统,这才怪。

 • ro rocson
  ro rocson 29 天 前 +7

  自己都承认是一条狗,这叫大家还有啥话好说的?

 • 李千義
  李千義 29 天 前 +1

  屌 算吧 唔好係度扮啦

 • william威廉
  william威廉 29 天 前 +2

  好, 講得好👍

 • Xiao Ma Ge
  Xiao Ma Ge 29 天 前 +1

  U can’t represent all Hongkee with that mask

 • 王镜铭
  王镜铭 29 天 前 +2

  废柴先去迪拜多讨要点钱,兴许就不回来了。

 • Ka ho
  Ka ho 29 天 前 +2

  換了白衣的黑衣人,
  唔錯

 • Bulk Vy
  Bulk Vy 29 天 前 +2

  年青人講得好,摸清了無間道心思。香港加油

 • Amazing Grace Humble
  Amazing Grace Humble 29 天 前 +3

  說得好!和理非,爭取全香港、全世界支持。

  • Gary Wan
   Gary Wan 28 天 前

   幾時又攪和你飛阻人返工暴動呀?不是,是不合作運動!

 • Ying Yee Lee
  Ying Yee Lee 29 天 前 +1

  是不是黑警??黑社會??臥底????

 • MsDanielisa
  MsDanielisa 个月 前 +3

  You only have one hand clapped!! Not a single agreed with you

 • MsDanielisa
  MsDanielisa 个月 前

  Useless no brain dumb fucked!!!

 • Metoo1234
  Metoo1234 个月 前 +3

  Well done youngster! Respect!

 • chiu man
  chiu man 个月 前

  和你飛 ?

 • jenn lim
  jenn lim 个月 前

  Take off your mask !!! Coward !!

 • x3542
  x3542 个月 前 +3

  沒有當過兵 未滿20歲 背都挺不直 還想要打仗 去死

 • x3542
  x3542 个月 前 +11

  廢材 一定會作去 乞丐

 • cK
  cK 个月 前 +5

  做得好好👍👍👍👍👍

 • Josh Josh
  Josh Josh 个月 前

  垃圾

 • ?????
  ????? 个月 前

  Justice Hero!!

 • Medina
  Medina 个月 前 +2

  爱你这么多香港人

 • kok wai
  kok wai 个月 前 +3

  给你100赞

 • 최정민
  최정민 个月 前 +1

  身材好好😍

 • wwg1wga
  wwg1wga 个月 前 +1

  go home lah.

 • Vf Aqa
  Vf Aqa 个月 前 +4

  真正的鬼是不會這樣坦蕩發言的。不割席、和理非,自由無罪

 • wasailinmutw Ha
  wasailinmutw Ha 个月 前 +1

  你個鬼啊

 • E. C.
  E. C. 个月 前

  Bunch of STUPID SUCKERS .

 • E. C.
  E. C. 个月 前

  Bunch of SELFISH ,DUMB ,VIOLENT , IGNORANT, LOST , FOREIGN POWERS INFLUENCED MUPPET TRAITORS RIOTERS TERRORISTS .
  They don't deserve to live in HK . Kick them out into the ocean and let them die .

 • x3542
  x3542 个月 前 +1

  香港反送中風波未熄,民陣昨在維園舉辦集會,促請港府回應5大訴求。民陣早前預料集會人數眾多,會以「流水式」的方式疏導人潮。入夜後人潮並未散去,部分示威者以雷射筆射向港府總部外牆,並高叫「著火」口號。
  約晚間9時,民陣宣布解散集會;民陣召集人岑子杰宣布集會人數高達170萬人。他並指出,本月31日將再舉行集會,起點為中環遮打花園,終點則為香港中聯辦。警方昨晚表示,維園高峰有12.8萬人參與集會。

 • 陶然
  陶然 个月 前 +2

  别次次这样,次次游玩后搞暴力

 • 陶然
  陶然 个月 前

  内讧,自己斗自己

 • vanesa
  vanesa 个月 前 +8

  170萬人在滂沱大雨下塞實,寸步難進,我們苦中作樂,用普通話向高喊:同志們,開路! 其實6小內未見一個警察。港人遊行唔同人咁品,耐力堅忍自律,真係可申報世界紀錄!

  • 阿蛋
   阿蛋 个月 前

   12万吹成170万

 • man johnny
  man johnny 个月 前 +1

  👍

 • TC Lui
  TC Lui 个月 前 +6

  以身犯險,以另類方式勸示威者,感動

 • Jun Liang
  Jun Liang 个月 前 +1

  吃粪媿

 • makie chan
  makie chan 个月 前 +10

  點解你哋咁生性, 咁識諗, 咁有智慧, 睇得咁遠, 香港有你哋呢班細路, 真係香港嘅福氣.

  • Bulk Vy
   Bulk Vy 29 天 前 +1

   年青人,為你們流下了熱淚,孩子加油

 • william chau
  william chau 个月 前 +5

  感謝感謝,做得非常好

 • Winnie Yeung
  Winnie Yeung 个月 前 +1

  如果無大台,個別人士遊行完就自然散,又何需要人提醒今天是和理非無野玩。個個暴民,黑記都在夜守等攻等收入,所以先唔走。

 • lily lee
  lily lee 个月 前

  Don't forget:
  cnclip.net/video/J4GXZOss6J4/视频.html
  cnclip.net/video/zsfurlZOq88/视频.html
  cnclip.net/video/HlMbPi0PPwA/视频.html
  cnclip.net/video/Y3Y8gzKrEF4/视频.html
  cnclip.net/video/ZS5G9WdCuXY/视频.html
  cnclip.net/video/6YFRW7zGD2o/视频.html